Cập nhật: 11:45 GMT - thứ hai, 15 tháng 2, 2010

Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

You must have Flash Player 8 or higher installed to use this image editor.
Please click the button below to install it.

Get Flash Player

Ảnh: Emma Lynch
Âm thanh: Jane Chambers và Hà Mi

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.