Cập nhật: 11:33 GMT - thứ năm, 24 tháng 6, 2010

Đời tướng Bigeard, cựu binh trận Điện Biên

 • Tướng Marcel Bigeard, ảnh Quân đội Pháp cung cấp
  Ông Marcel Bigeard, người qua đời hôm 18/6 ở tuổi 94, là một trong những tướng được tặng thưởng nhiều huân huy chương nhất của Pháp. Ông đã ba lần tới Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc chiến chín năm, lần đầu tiên là năm 1945 với hàm đại úy.
 • Tướng Bigeard (giữa) cùng hai người lính ở Điện Biên Phủ - ảnh Quân đội Pháp cung cấp
  Tướng Bigeard được điều tới chiến trường Điện Biên Phủ hồi tháng Ba năm 1954 để vực dậy tinh thần của binh lính Pháp. Ông được thăng cấp Trung tá tại Điện Biên và góp phần vào một thắng lợi được cho là thắng lợi duy nhất của Pháp tại Điện Biên.
 • Tướng Bigeard, ảnh do Quân đội Pháp cung cấp
  Ông bị bắt làm tù binh bốn tháng sau khi Điện Biên thất thủ. Sau khi về lại Pháp, ông được điều tới tham gia chiến trường ở An-giê-ri.
 • Tướng Bigeard
  Tướng Bigeard cũng từng là đại biểu quốc hội và thứ trưởng quốc phòng của Pháp.
 • Tướng Bigeard
  Ông dành nhiều thời gian cho việc viết sách và là tác giả của hơn 15 đầu sách.
 • Lễ viếng Tướng Bigeard
  Tướng Bigeard từng được báo chí trích lời nói ông muốn được hỏa táng sau khi chết và đem tro rải xuống Điện Biên Phủ, nơi ông và nhiều thanh niên Pháp từng chiến đấu.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.