Cập nhật: 11:24 GMT - thứ sáu, 3 tháng 12, 2010

Lụt lội ở Venezuela

  • Hàng ngàn người mất nhà vì lụt và bùn trôi ở Venezuela.
  • Chính phủ nói trên 33.000 người được chuyển vào các khu lán trại tạm bợ.
  • Mưa to cũng làm hệ thống cơ sở hạ tầng hỏng nặng.
  • Các bang Miranda, Vargas, Falcon cùng thủ đô được đặt trong tình trạng báo động.
  • Đa số các thiệt hại nằm ở thủ đô Caracas, đất trùi khiến sập nhà xây trên sườn đồi.
  • Tổng thống Hugo Chavez kêu gọi những người sống ở các khu vực có nguy cơ cao hãy đến các khu trại tạm thời.
  • Các lãnh đạo cộng đồng nói những khu vực đó đã đông chật và cần có thêm giúp đỡ.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.