Cập nhật: 14:10 GMT - thứ hai, 10 tháng 1, 2011

Đảng Cộng sản VN chuẩn bị Đại hội XI

 • Đường phố Hà Nội có đầy cờ và biểu ngữ của Đảng Cộng sản trước kỳ đại hội 11, bàn về nhân sự và đường lối cho 5 năm tới.
 • An ninh được thắt chặt quanh khu Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Mỹ Đình, nơi Đại hội sẽ chọn ra Ban Chấp hành Trung ương với dự kiến là một nửa khoảng trên 180 người sẽ được thay.
 • Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa tại Hội nghị Trung ương 15 chỉ chấm dứt ngay trước Đại hội một ngày, cho thấy chủ đề nhân sự chưa ngã ngũ.
 • Bình luận nước ngoài đề nói dàn lãnh đạo mới dự kiến sẽ già và Việt Nam cần đổi mới mạnh hơn, nhưng Ủy viên Trung ương, ông Đinh Thế Huynh phát biểu hôm 10/1 rằng Đảng không chấp nhận đa nguyên chính trị.
 • Màu cờ Đảng bao trùm lên không khí trời đông tại Hà Nội: Cuộc sống của những người dân gốc từ nông thôn vẫn không đổi.
 • Đô thị Việt Nam biến đổi nhiều và được hưởng nhiều nhất từ thành quả vật chất của cải cách kinh tế sau gần 20 năm Đổi Mới.
 • Nông dân Nguyễn Văn Trần với bò đi cày. Trong 'miếng bánh kinh tế', người sống ở nông thôn nhận phận thiệt thòi nhất và phân hóa giàu nghèo trong xã hội tăng nhanh.
 • Chiến lược dùng các tập đoàn quốc doanh làm động cơ như Vinashin thúc đẩy tăng trưởng nhưng lại tạo ra nợ nần khiến các giới kinh tế nước ngoài nghi ngờ khả năng tự cải tổ của bộ máy ở Việt Nam.
 • Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak nói chuyện về nhân quyền tại Hà Nội trong năm 2010 trước khi rời vị trí trong năm 2011. Quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ còn khác biệt nhiều về dân chủ và quyền con người.
 • Đại lễ La Vang
  Tại Việt Nam vẫn không có đảng đối lập được công nhận. Tuy thế, có nhận xét rằng khối Công giáo lại đang vươn lên thành tổ chức đối trọng lớn nhất nếu không bị rơi vào căn bệnh 'tôn giáo lễ hội'.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.