Cập nhật: 14:51 GMT - thứ năm, 3 tháng 3, 2011

Hình ảnh di tản và giao tranh tại Libya

  • Cuộc chiến ở Libya chuyển dần sang hướng đông, giữa các lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi và phe nổi dậy quanh khu dầu khí ở thị trấn Brega.
  • Quân nổi dậy ở Ajdabiya, gần Brega, chuẩn bị đối phó với cánh quân ủng hộ Gaddafi đang tiến đến.
  • Quân nổi dậy ăn mừng sau khi có tin lọt qua rằng lực lượng ủng hộ Gaddafi bị đẩy lui ở Brega.
  • Ở Tripoli thì đại tá Gaddafi tiếp tục có những tuyên bố đầy thách thức, ca ngợi thể chế hiện nay của Libya, mà ông nói là nơi 'quyền lực nằm trong tay nhân dân'.
  • Ở nơi khác tại Tripoli, dân chúng tập trung lại xem một chiếc xe chở xăng bị cháy được phát các hình ảnh cổ động Gaddafi, và tuần hành vì lãnh đạo.
  • Còn công nhân nước ngoài phải tiếp tục cuộc tản cư của họ ra khỏi Libya.
  • Liên Hiệp Quốc yêu cầu các nước gửi máy bay tới giúp giải tỏa nút thắt ở cửa khẩu với Tunisia, nơi hàng ngàn người đang chờ ra đi.
  • Những người may mắn sang được Tunisia thì có các chặng tiếp theo dễ dàng hơn nhiều.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.