Cập nhật: 06:28 GMT - thứ hai, 20 tháng 6, 2011

Hình ảnh biểu tình 19/06 tại Hà Nội

  • Trong tuần thứ ba liên tiếp, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội.
  • Người biểu tình tụ tập từ sáng sớm tại vườn hoa đối diện Đại sứ quán Trung Quốc.
  • Sau đó, họ tuần hành về hướng trung tâm thành phố.
  • Đoàn biểu tình giương cờ Việt Nam và các biểu ngữ phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
  • Lá cờ Trung Quốc bị vẽ thêm hình hải tặc cũng được người biểu tình mang theo tuần hành.
  • Đa số người tham gia là thanh niên, một sốngười đã tham gia biểu tình các lần trước.
  • Một cuộc biểu tình tương tự đã được dự kiến trong TP Hồ Chí Minh nhưng không thực hiện được.
  • Cả ba lần, không khí biểu tình ở Hà Nội được nói là ôn hòa.
  • Hành động ngày càng mạnh bạo của Trung Quốc tại Biển Đông đang là chủ đề quan tâm của mọi tầng lớp người dân.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.