Biểu tình phản đối Nato ở Bagram

Cập nhật: 14:58 GMT - thứ ba, 21 tháng 2, 2012
  • Tư lệnh người Mỹ của Lực lượng Nato tại Afghanistan, Tướng John Allen đã xin lỗi trước tin nói quân đội nước ngoài tại đây "hủy không đúng cách" một số bản kinh Koran.
  • Tin đồn về một bản kinh Koran "bị đốt" đã khiến người dân ở Bagram, 60 km về phía Bắc Kabul nổi giận và tụ tập ngoài căn cứ của Hoa Kỳ để biểu tình.
  • Một bản Koran "bị đốt một nửa" mà người ta cho rằng do quân lính Mỹ gây ra, được trưng bày ngay cổng căn cứ và cũng là sân bay của Hoa Kỳ.
  • Người biểu tình trưng ra nhiều bản kinh Koran họ cho rằng bị lính Mỹ đốt.
  • Thanh niên Afghanistan ném đá về phía cảnh vệ Hoa Kỳ ngoài trại Bagram.
  • Quân lính đáp trả bằng đạn nhựa khi bị ném đá và pháo.
  • Lớp tường bên ngoài của căn cứ Mỹ bị kéo đổ.
  • Tướng John Allen đã xin lỗi người dân Afghanistan, xin lỗi cả tổng thống và chính phủ nước này vì mọi "sự xúc phạm có thể xảy ra". Sau cuộc biểu tình, một số trưởng lão địa phương đã vào căn cứ để nói chuyện với các sĩ quan chỉ huy và quan chức của Nato.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.