Dân làng Ô Khảm, TQ, bầu lãnh đạo xã

Cập nhật: 11:49 GMT - thứ bảy, 3 tháng 3, 2012
 • Người dân Trung Quốc đi bỏ phiếu ở làng Ô Khảm
  Dân làng Ô Khảm, một ngôi làng gần biển tại Trung Quốc, đang đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử chưa từng có, chọn ra ban lãnh đạo xã mà họ hy vọng sẽ giúp chấm dứt tranh chấp.
 • Người dân Trung Quốc đi bỏ phiếu ở làng Ô Khảm
  Người dân xếp hàng bên ngoài phòng phiếu tại một trường học ở Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuộc bỏ phiếu tại làng Ô Khảm diễn ra vài tháng sau khi người dân tại đây nổi dậy chống lại chính quyền địa phương và bãi bỏ các viên chức mà họ nói đã cướp đất của họ trong nhiều năm nay.
 • Người dân Trung Quốc đi bỏ phiếu ở làng Ô Khảm
  Sau một đợt án binh bất động căng thẳng giữa dân làng và cảnh sát hồi tháng 12, giới chức tại tỉnh Quảng Đông đã xuống nước và có những nhượng bộ hiếm có, bao gồm việc cho phép tiến hành bầu cử tự do. Một người dân đang điền phiếu bầu tại làng Ô Khảm.
 • Dân làng tại Trung Quốc theo luật pháp được phép bỏ phiếu bầu ra ủy ban đại diện cho dân, nhưng nhiều người phàn nàn về tình trạng gian lận phiếu và thiếu cạnh tranh trong các cuộc bầu cử vốn thường được các giới chức cao cấp hơn tổ chức.
 • Tại Ô Khảm, giới lãnh đạo địa phương nắm quyền hơn 40 năm mà không bị cạnh tranh, thách thức và người dân cho biết họ chưa bao giờ cho phép bầu cử xã công khai mà các thành viên đều được chọn ra tại các cuộc họp kín.
 • "Họ là các ông hoàng địa phương. Nếu họ muốn làm việc gì, họ cứ việc làm. Họ không sợ gì hết. Họ tham nhũng và đồi bại," ông Trương Kiến Thành, 26 tuổi, người ra tranh cử vào ủy ban gồm 27 thành viên lần này.
 • Sau thành công bất ngờ của cuộc nổi dậy vốn nổ ra sau khi người đại diện cho dân làng, ông Tiết Cẩm Ba, chết trong nhà giam của cảnh sát sau nhiều tháng bị giam cầm liên quan tới khiếu nại đất đai, dân làng Ô Khảm nay lần đầu tiên được thử nghiệm dân chủ.
 • Tháng trước người dân tại đây đã bắt đầu quá trình bầu cử bằng việc công khai chọn ra một ủy ban bầu cử độc lập để trông coi cuộc bỏ phiếu và sau đó chọn ra 107 đại diện để cử ra các ứng viên và ghi nhận bất cứ thắc mắc khiếu nại nào.
 • Nhân viên cảnh sát giám sát người dân làng trong khi diễn ra cuộc bầu cử.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.