Phòng thí nghiệm Nasa xuống Sao Hỏa

Cập nhật: 14:42 GMT - thứ ba, 7 tháng 8, 2012
  • Các chuyên viên thuộc bộ phận điều khiển tàu vũ trụ (Spaceflight Operations Facility) của Nasa ở California vui mừng giới thiệu với báo chí tin vui rằng chiếc xe tự hành (rover) mang tên Curiosity đã đáp xuống bề mặt Sao Hỏa hôm 5/8.
  • Phi thuyền Mars Science Laboratory được phóng đi từ mũi Canaveral, Florida, ngày 26/1 năm 2011. Sau 8 tháng, phi thuyền đã bay qua 350 triệu dặm để đến Sao Hỏa và đi vào bầu khí quyển với vận tốc 12.000 dặm một giờ.
  • Hình minh họa cho chuyến thám hiểm: Bộ phận đổ bộ mang chiếc robot có tên là Curiosity (Tò Mò) đã hạ xuống bề mặt Sao Hỏa hôm 5/8, theo giờ Californoa. Toàn bộ quy trình đáp xuống Hỏa Tinh chỉ kéo dài 7 phút, có nhiều rủi ro.
  • Jeff Norris, chủ nhiệm phần kế hoạch và triển khai công tác tại cơ quan Jet Propulsion Laboratory tại in Pasadena, California, lo chế tạo và điều khiển chiếc xe tự hành giới thiệu một trò chơi điện tử dựng lại toàn cảnh hoạt động của chiếc xe trên địa hình thật.
  • Hình Sao Hỏa theo mô tả của một họa sỹ. Chiếc xe đồng thời là phòng thí nghiệm tự động Curiosity sẽ kiểm tra lại các dụng cụ khoa học trước khi bắt đầu công tác nghiên cứu trong thời gian ít nhất là 1 năm trên Sao Hỏa, bằng 687 ngày trên Trái Ðất.
  • Hình vẽ vệ tinh Mars Odyssey chuẩn bị cho cuộc đổ bộ xuống Sao Hỏa.
  • Thám hiểm Sao Hỏa có nhiều rủi ro. Từ những năm 1960 đến nay, hơn nửa trong số hơn 30 phi thuyền, của Liên Xô, Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản gửi lên đã thất bại. Năm 2004, Nasa cho hạ xuống Hỏa Tinh hai xe thám hiểm (MER = Mars Exploration Rover) nhưng sau đều mắc kẹt trong cát không di chuyển được nữa. Tuy thế, tham vọng chinh phục Sao Hỏa vẫn được duy trì và thành công mới nhất của NASA sẽ tiếp tục củng cố xu thế này.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.