Nhật - Trung biểu tình phản đối lẫn nhau

Cập nhật: 13:20 GMT - thứ ba, 18 tháng 9, 2012
  • Sang ngày 18/9, các cuộc biểu tình bài Nhật vẫn tiếp tục ở nhiều thành phố trên toàn nước Trung Quốc. Cảnh sát có can thiệp nhưng không nặng tay.
  • Ngày 18/9 cũng là dịp kỷ niệm sự kiện tại Mãn Châu năm 1931, khi Nhật Bản đánh mìn đường xe lửa để lấy cớ tấn công vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đây là dịp để phái dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa bày tỏ phẫn nộ.
  • Nhà chức trách đã điều cảnh sát vũ trang ra phố để ngăn bạo loạn trong lúc phe tuần hành mang cờ Trung Quốc và ảnh ông Mao.
  • Có nơi đã xảy ra va chạm bạo lực với công an.
  • Tuần trước các cuộc biểu tình ở Trung Quốc với sự tham gia đông đảo của thanh thiếu niên đô thị đã châm ngòi cho một làn sóng phản đối bài Nhật rộng khắp.
  • Tại Nhật Bản, giới phản đối Trung Quốc và nêu cao chủ quyền biển đạo cũng lên tiếng.
  • Các cuộc tuần hành ở Nhật diễn ra ôn hòa.
  • Nhưng cũng có biểu ngữ ví thái độ của Trung Quốc như phát-xít.
  • Người Nhật quản trị các hòn đảo Senkaku/Điếu Ngư từ lâu nay.
  • Một số nơi công cộng tại Nhật có dán biểu ngữ về Senkaku (Tiêm Các) mà Nhật sẽ bảo vệ cùng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ theo hiệp ước quân sự chung.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.