Ngăn truyền đơn chống cộng bay ra Bắc

Cập nhật: 12:48 GMT - thứ hai, 22 tháng 10, 2012
  • Hôm 22/10, cảnh sát Nam Hàn ngăn không cho một nhóm vận động gốc Bắc thả bóng bay mang hàng trăm nghìn tờ truyền đơn chống chế độ cộng sản và gia đình ông Kim Jong-un qua đường giới tuyến.
  • Ông Park Sang-hak ném các tập truyền đơn lên trời ở Paju, gần giới tuyến chia hai miền. Cảnh sát bao vây nhóm vận động của ông.
  • Ông Park Sang-hak, bản thân là người miền Bắc nhưng trốn thoát và đang sống ở miền Nam. Cùng một số nhà vận động gốc Bắc, ông dự định thả nhiều bóng bay, chở hàng vạn tờ truyền đơn qua biên giới.
  • Một nhóm các nhà hoạt động ủng hộ cho Bình Nhưỡng cũng đã biểu tình để phản đối nhóm thả truyền đơn.
  • Thực ra, hôm 15/10, một số quả bóng bay đã được thả qua giới tuyến mang theo truyền đơn nói 'Bắc Hàn là địa ngục trần gian' và tố cáo lãnh đạo miền Bắc cộng sản.
  • Nhưng nay, nhà chức trách Nam Hàn vào cuộc vì hôm 19/10, truyền thông miền Bắc đã đe dọa sẽ bắn phá vùng đất liền của phía Nam nếu vụ thả truyền đơn diễn ra. Hình của Reuters và AP.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.