Lo sợ 'tác hại' của mỏ vàng Thiên Sơn

Cập nhật: 14:43 GMT - thứ hai, 19 tháng 11, 2012
  • Trên ngọn Thiên Sơn ở Kyrgyzstan có mỏ vàng Kumtor nằm ở độ cao 4000 mét trên mặt biển, thuộc hàng cao nhất ở cả vùng Trung Á.
  • Vài tuần trong tháng 10 đã có đợt phản đối đòi quốc hữu hóa mỏ vàng này nằm ở khu vực có lớp đất đóng băng quanh năm.
  • Những người đòi quốc hữu hóa mỏ vàng Kumtor cho rằng để bảo vệ môi trường tốt hơn, chính phủ phải làm chủ mỏ.
  • Họ cũng tin rằng nếu chính phủ nắm mỏ vàng, việc chia lợi tức sẽ công bằng hơn cho đất nước. Nhưng công ty Canada Centerra nói không có bằng chứng về mối nguy hiểm cho môi trường.
  • Dù vậy, một báo cáo của Quốc hội Kyrgyzstan đã nêu ra cáo buộc rằng nước dùng trong mỏ vàng thải ra gây nhiễm độc cho đất.
  • Trong lúc đang có thêm kêu gọi rằng chính phủ cần xem lại hợp đồng với Centerra, công ty này chỉ xác nhận "có dịch chuyển trong khối băng".
  • Quốc hội Kyrgyzstan cũng phê phán công ty khai thác gây ra rò rỉ nước nhiễm độc.
  • Các dân biểu cũng lo ngại dịch chuyển trong lòng núi đóng băng có thể gây nguy hại cho đập nước gần đó.
  • Đảng đối lập Ata Zhurt đã kêu gọi người dân biểu tình ở thủ đô Bishkek để đòi quốc hữu hóa mỏ.
  • Cảnh sát cơ động đã giải tán đám đông muốn tràn vào tòa nhà chính phủ nhưng vấn đề mỏ vàng Kumtor hiện vẫn còn chưa rõ ràng. Ảnh của Kubat Cherikov, BBC Trung Á.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.