Biểu tình phản đối kiểm duyệt

Cập nhật: 14:20 GMT - thứ tư, 9 tháng 1, 2013
  • Một người ký tên vào biểu ngữ "Trung Quốc dân chủ" bên ngoài trụ sở Tập đoàn Truyền thông Nam Phương ở Quảng Châu ngày 9/1. Tuần báo này đã phản đối sự kiểm duyệt của chính phủ nhưng nói vẫn sẽ phát hành bình thường vào ngày 10/1, theo một phóng viên.
  • Những người biểu tình ủng hộ nhà nước cầm ảnh Chủ tịch Mao, đứng ngoài trụ sở Nam Phương.
  • Công an muốn gỡ bỏ biểu ngữ kêu gọi tự do báo chí.
  • Một người ủng hộ chính phủ cầm cờ đứng ngoài trụ sở Nam Phương.
  • Trong vụ phản đối hiếm hoi này, một số báo đăng chỉ thị của Đảng Cộng sản Trng Quốc lên án tuần báo ở Quảng Châu nhưng cũng có báo không đồng ý.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.