Di sản Hồi giáo ở Ukraine

Cập nhật: 13:44 GMT - thứ sáu, 25 tháng 1, 2013
  • Đánh dấu ngày sinh Nhà tiên tri Muhammad, người Hồi giáo tổ chức triển lãm về di sản văn minh Hồi giáo ở Ukraine.
  • Thái độ với Hồi giáo ở Ukraine thay đổi theo thời gian. Nó đi từ "tôn giáo của kẻ chinh phục" rồi trở thành hệ thống tín ngưỡng hòa nhập vào đất nước đa văn hóa.
  • Trong thời kỳ Stalin, người Hồi giáo ở Ukraine hứng chịu đàn áp. Sau khi quân Đức rút chạy, người Tatar bị cáo buộc hợp tác và chừng 200.000 người bị trục xuất sang Siberia hay Trung Á.
  • Vùng đất này, từng thuộc về người Tatar, trở thành nhà của người Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô. Nhưng năm 1991, Ukraine độc lập và nhiều người Tatar quay về tổ quốc.
  • Di sản của Liên Xô để lại nhiều thách thức ví dụ tranh chấp đất đai.
  • Nay Ukraine là nhà của 300 cộng đồng Hồi giáo.
  • Các thành phố lớn nhất của Ukraine Kyiv và Donetsk có các trung tâm Hồi giáo. Báo chí Hồi giáo cũng được xuất bản.
  • Đền thờ đầu tiên của Kyiv, Ar-Rahma, được xây dựng từ 1996-2012.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.