Tương lai nhân loại?

Cập nhật: 10:49 GMT - thứ năm, 28 tháng 2, 2013
 • tác phẩm của Armin Afsharnejat của Iran
  BBC đã nhận được hàng trăm đăng ký dự thi từ khắp thế giới gửi về cuộc thi Nếu..., để chia sẻ viễn kiến về tương lai. Trong hình là tác phẩm của Armin Afsharnejat của Iran.
 • Yaniv Shimony từ Israel
  Còn đây là cách nhìn tương lai của Yaniv Shimony từ Israel.
 • Tác phẩm của Hui-Wen Chiu, Đài Loan
  Thành phố tương lai của Hui-Wen Chiu, Đài Loan.
 • Từ Lebanon, tác phẩm đăng ký dự thi của Sarah Lucy Estephan
  Từ Lebanon, tác phẩm đăng ký dự thi của Sarah Lucy Estephan.
 • Tương lai của Elwira Kolbert, người Ba Lan
  Tương lai của Elwira Kolbert, người Ba Lan.
 • Tác phẩm dự thi của Amadu Tarawallie từ Sierra Leone.
 • Cách nhìn của Maryna Mymohod từ Ukraine.
 • Tương lai của Nworie Okwuchukwu, từ Nigeria, ô tô sẽ di chuyển được cả dưới mặt đất và trên không.
 • từ Iran, của Ata Chokhachian
  Một tác phẩm khác từ Iran, của Ata Chokhachian.
 • Tác phẩm dự thi của Jose Olascoaga Ortega từ Columbia.
 • cách nhìn tương lai của Luna Engel Amerkel
  Gửi tới BBC từ Nga, cách nhìn tương lai của Luna Engel Amerkel.
 • Taha A.Al-Douri gửi từ Jordan
  Taha A.Al-Douri gửi từ Jordan.
 • Từ Anh quốc, tác phẩm của David Litchfield
  Từ Anh quốc, tác phẩm của David Litchfield.
 • Nsubuga Ibrahim từ Uganda
  Nếu... của Nsubuga Ibrahim từ Uganda.
 • Erika Miller, gửi từ Úc
  Tác phẩm của Erika Miller, gửi từ Úc.
 • Rafid Reasat Hai, ở Bangladesh
  Tác phẩm của Rafid Reasat Hai, ở Bangladesh.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.