Triển lãm ảnh mất đất ở Campuchia

Cập nhật: 16:21 GMT - thứ tư, 27 tháng 3, 2013
  • Nhiếp ảnh gia Emma Hardy đã ghi lại những hình ảnh miêu tả đời sống cộng đồng dân nghèo tại Campuchia và cuộc vật lộn đòi quyền sở hữu, sống và làm việc với ruộng đất.
  • Trong bối cảnh đang có tình trạng đổ xô đi tìm đất như một mặt hàng tối quan trọng, nhiếp ảnh gia Emmba Hardy đã gặp gỡ và chụp ảnh những người dân bị lấy mất nhà cửa của mình.
  • Khu ổ chuột Andong hình thành năm 2006 khi hơn 1000 gia đình bị buộc phải rời khỏi vùng ven hồ ở trung tâm thủ đô Phnom Penh.
  • Ngày nay những gia đình này vẫn chưa có được các dịch vụ vệ sinh, chăm sóc sức khỏe hay giấy tờ sở hữu đất.
  • Các tác phẩm của Hardy hỗ trợ cho chiến dịch vận động quyền đất đai của tổ chức Oxfam, vốn kêu gọi có hành động toàn cầu đối với việc tịch thu đất đai. Họ nói hành động này đang đặt các cộng đồng dân cư nghèo vào tình trạng có nguy cơ mất đất sinh sống mà không được bồi thường.
  • Những tấm ảnh với chủ đề mang tên Mất Đất sẽ được triển lãm cho tới ngày 31/3 tại nhà triển lãm The Gallery, ở 50 Phố Redchurch, London, trước khi được đưa đi triển lãm tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.