Cảnh trí biến đổi cùng dòng Hoàng Hà

Cập nhật: 14:35 GMT - thứ sáu, 28 tháng 6, 2013
  • Nghệ sỹ Trương Khắc Thuần từ Thành Đô đã bỏ ra hai năm chụp cảnh trên sông và bên sông Hoàng Hà với những thay đổi ý nhị qua từng bức hình. Trong hình là cảnh người đi bơi cầm ảnh Chủ tịch Mao trên đoạn sông ở Hà Nam.
  • Trương Khắc Thuần lấy cảm hứng từ tiểu thuyết 'Dòng sông miền Bắc' của Trương Thừa Chí. Trong hình này là một người đang kiểm tra công tác xây dựng ở Ninh Hạ.
  • Cảnh xây cầu tại tỉnh Thiểm Tây.
  • Hoàng Hà là con sông dài thứ nhì châu Á, chỉ sau sông Dương Tử cũng tại Trung Quốc. Tại đây, người dân nghỉ, chơi dưới gầm cầu ở Sơn Đông.
  • Nạn hạn hán, ô nhiễm cũng tác động đến dòng sông như đoạn tại Sơn Đông.
  • Dân chúng nghỉ ngơi bên bờ Hoàng Hà đoạn chảy qua tỉnh Sơn Tây.
  • Hoàng Hà là dòng sông chở 'đất vàng' - hoàng thổ - và cũng vì thế mà sông có thể bị nghẽn. Đôi khi Hoàng Hà vỡ bờ và tràn lên đất trồng cấy. Trong ảnh là cảnh bơm nước sông ở tỉnh Ninh Hạ.
  • Có nhiều cách đi qua sông như bằng xe có mái che trên dây qua đoạn sông ở Thiểm Tây.
  • Đầu Phật trên bờ sông gần một bãi than ở Ninh Hạ.
  • Người chụp ảnh gần một nhà máy điện tại Cam Túc. Hình toàn bộ của Trương Khắc Thuần cho BBC.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.