Đền cổ tại nơi Đức Phật ra đời

Cập nhật: 13:14 GMT - thứ sáu, 12 tháng 7, 2013
  • Các nhà khảo cổ vừa khai quật được thêm di tích tại một ngôi đền mới, chưa từng được biết đến trong ngôi làng ở Lumbini (Lâm Tỳ Ni), nơi sinh ra Đức Phật.
  • Vị trí này hiện đã là di tích được UNESCO xếp hạng, nằm ở miền Nam Nepal. Vị trí khai quật mới nằm gây đây, và được xác định có tuổi 1300 năm trước Công lịch, 700 năm trước khi Đức Phật ra đời.
  • Vị trí mới nằm ở trong Đền Mayadevi.
  • Cho tới nay người ta tưởng rằng ngôi đền và cả làng quê này ở Lumbini mới chỉ được xây dựng lên thời Vua Ashoka vào thế kỷ 3.
  • Ngay, các nhà nghiên cứu tìm ra bằng chứng về một ngôi đền xây bằng gạch vào thời trước Ashoka, nằm vào chỗ của một đền khác nữa bằng gỗ.
  • Hiện Lumbini đã là nơi hành hương nổi tiếng thuộc quận Rupandehi của Nepal.
  • Các điểm khảo cổ quan trọng đã được tìm thấy quanh vùng này từ một thời gian qua, và đây là phế tích của một tu viện cổ.
  • Hiện nhóm khai quật dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Robin Coningham từ Đại học Durham, Anh Quốc và nhà nghiên cứu Nepal Kosh Prasad Acharya đang tiếp tục làm việc để đánh giá các phát hiện mới nhất. Trong hình là ao Shakya và cây Peepal.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.