Biểu tình ở Nepal đòi xây tượng Phật

Cập nhật: 09:06 GMT - thứ sáu, 2 tháng 8, 2013
  • Hôm 30/7, tại Kathmandu đã xảy ra cuộc biểu tình của một số nhà sư, phản đối chính phủ vì không cấp giấy phép cho họ dựng tượng Phật cao 5 mét ở tỉnh Surkhet, phía Tây Nam.
  • Cảnh sát chống bạo động được điều vào cuộc để ngăn sư ni đối mặt với họ trước các trụ sở cơ quan chính quyền.
  • Cuộc biểu tình đã làm ngưng trệ giao thông trong vòng hai giờ ở Kathmandu.
  • Phía biểu tình nói nền móng cho bức tượng Phật đã được đổ hồi 2007 nhưng nay chính quyền không cho dựng tiếp công trình này ở Kakre Bihar.
  • Kế hoạch xây cấ̃t bị ngưng lại sau khi một nhóm tín đồ Ấn Giáo phản đối vì cho rằng Kakre Bihar cũng là điểm cầu cúng thiêng liêng của họ.
  • Trên thực tế, địa điểm này có di chỉ và dấu tích kiến trúc cổ của cả Phật giáo và Ấn giáo, tính từ thế kỷ 12.
  • Tên của địa điểm này, Kakre Bihar gợi ý rằng một tự viện của Phật giáo đã tồn tại ở đây. Nhưng Ấn giáo cũng có truyền thống tế lễ, hiến sinh bằng gia súc tại đây 12 năm một lần.
  • Chính quyền Nepal nói họ đang đối thoại với cả hai bên quan tâm. Dự kiến ngày 4/8 này sẽ có thêm thảo luận của nhà chức trách với các nhóm Phật giáo.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.