Các điểm thi đấu Olympic ở Rio dần 'tiêu điều'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Các công trình ở Rio 'tiêu điều' sau Olympic

Chỉ sáu tháng sau khi Thế vận hội ở Rio kết thúc, Công viên Olympic khổng lồ và các công trình ở Rio đang bị bỏ mặc - vì không có tiền để vận hành những điểm này.

Chủ đề liên quan