Màn trình diễn hiếm có của vũ trụ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Màn trình diễn hiếm có của vũ trụ

Ba hiện tượng mặt trăng hiếm cùng xảy ra đêm 31/1: nguyệt thực, siêu trăng và trăng xanh (hay còn gọi là trăng máu).

Lần cuối cùng cả ba hiện tượng này trùng lặp là 152 năm trước.

Dùng vệ tinh 'xử lý rác vũ trụ'

Google và YouTube đặt máy chủ ở đâu?

Bảy hành tinh quanh vì sao mang tên bia Bỉ