Marcel Nguyen's medal 'surprise'

Cập nhật: 09:30 GMT - chủ nhật, 12 tháng 8, 2012

Media Player

Gymnast Marcel Nguyen, two silver medal winner tells the BBC Vietnamese he did not expect to win two medals at the 2012 Olympics.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Gymnast Marcel Nguyen, two silver medal winner tells the BBC Vietnamese he did not expect to win two medals at the 2012 Olympics.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.