Euro 2016: Bồ Đào Nha và Áo hòa nhau 0-0

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 19 tháng 6 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.