Hỏi Đáp tiếng Anh

Cập nhật: 16:41 GMT - thứ tư, 1 tháng 8, 2012
 • Sự khác biệt giữa NO và NOT, và cách dùng NO và NOT trong các ngữ cảnh và cấu trúc khác nhau trong tiếng Anh.

  15:59 GMT - thứ tư, 1 tháng 8, 2012

 • Cách dùng các cụm từ How long, How many times, How often trong tiếng Anh và sự khác biệt của các cụm từ này

  11:20 GMT - thứ năm, 5 tháng 4, 2012

 • Vị trí của phó từ (đầu câu, giữa câu, hay cuối câu) trong câu tiếng Anh khi bổ nghĩa cho động từ, hoặc khi bổ nghĩa cho tính từ.

  09:50 GMT - thứ ba, 6 tháng 3, 2012

 • Sự khác biệt giữa: Look, Seem và Appear về nghĩa và cách dùng các từ tiếng Anh này trong các ngữ cảnh khác nhau.

  14:20 GMT - thứ sáu, 6 tháng 1, 2012

 • Sự khác biệt giữa hai từ tiếng Anh Solve và Resolve và cách dùng hai từ này trong các ngữ cảnh khác nhau.

  15:54 GMT - thứ năm, 1 tháng 12, 2011

 • Có thể nói 'What will happen when the contract expires?' hay ‘If you happen to see her...’ và sự khác nhau về nghĩa của từ này?

  16:58 GMT - chủ nhật, 20 tháng 11, 2011

 • Có thể nói 'Are you finished at the flat?' hay không và nó khác với ‘Have you finished...?’ như thế nào trong tiếng Anh?

  13:30 GMT - thứ bảy, 5 tháng 11, 2011

 • Tính từ có thể đứng trước và sau danh từ tiếng Anh trong những trường hợp như thế nào và các cách dùng khác nhau này.

  13:40 GMT - chủ nhật, 16 tháng 10, 2011

 • Từ "heavy", như trong "heavy sigh", "heavy rain", "heavy drinking", có thể dùng như thế nào trong tiếng Anh và có những nghĩa gì?

  14:23 GMT - thứ năm, 6 tháng 10, 2011

 • Cụm từ 'hold your horses' bắt nguồn từ đâu, có nghĩa là gì và cách dùng cụm từ này trong tiếng Anh.

  15:42 GMT - thứ sáu, 23 tháng 9, 2011

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.