'Nữ nhân nhện' ở Quý Châu, Trung Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Nữ nhân nhện' ở Quý Châu, Trung Quốc

BBC Capital giới thiệu những người leo vách đá không biết sợ hiểm nguy ở Trung Quốc.