Cải cách thể chế và chống tham nhũng đang có đà
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cải cách thể chế và chống tham nhũng đang có đà'

Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói cải cách thể chế và chống tham nhũng là ‘hai ngọn lửa cải cách’ quan trọng và đang có đà tại Việt Nam.

Trả lời BBC bên lề Hội nghị APEC mới đây, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc nói "xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, có khả năng tiên liệu sẽ giúp phòng chống tham nhũng có hiệu quả hơn".

‘Việc vừa xây và vừa chống đang là hướng đi rất quan trọng và đang có động lực mới,” ông Lộc nói.

'Căn bệnh của người có quyền lực'

Công ty nước ngoài có rủi ro khi VN chống tham nhũng?

TBT Trọng 'không chỉ muốn chống tham nhũng'