Cập nhật: 10:43 GMT - thứ ba, 21 tháng 7, 2009

Góc nhìn của nhà báo Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hội nghị Ngoại trưởng Khối Asean họp tại Phuket, Thái Lan, vừa ra thông cáo báo chí về kết quả hai ngày làm việc.Văn kiện dài 10 trang gồm 71 điểm. Trong đó có các vấn đề nổi cộm nhiều năm nay như Bắc Hàn và Miến Điện.

Cạnh đó cũng có các chủ đề mới như an ninh lương thực và việc thành lập cơ quan theo dõi nhân quyền Asean.

Vậy phản ứng của các phóng viên Việt Nam tại hội nghị ra sao?

Kim Anh và Thu Hà là hai ký giả trẻ của Việt Nam qua Phuket theo dự án bồi dưỡng phóng viên của Tổ chức Inwent của Đức cùng Ban thư ký Asean.

Hai người đã cho Phạm Khiêm cảm nhận của họ về cách giới ký giả đưa tin tại Asean.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.