Cập nhật: 14:49 GMT - thứ năm, 24 tháng 9, 2009

Không được kiện Thủ Tướng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nói với BBC rằng đại diện Tòa án nhân dân tối cao không tiếp nhận lá đơn của ông kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định khai thác bauxite ở Cao nguyên Trung phần.

Theo ông Hà Vũ, Tòa án trả lời rằng hiện nay ở Việt Nam không có quy định cho phép người dân kiện thủ tướng.

Nhưng ông nói điều 52 Hiến pháp khẳng định mọi người dân bình đẳng trước pháp luật, vì thế ông vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.