TS Quang A gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp

TS Nguyễn Quang A
Image caption TS Nguyễn Quang A nguyên là Viện trưởng IDS

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) vừa tự giải thể, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường yêu cầu thừa nhận Quyết định 97 đã "vi phạm thủ tục quy định" trong nhiều văn bản pháp luật.

Trong bức thư ngỏ đề ngày 27/09/200, ông Quang A đã phân tích các sai sót trong "thủ tục, trình tự xây dựng QĐ97" dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong thời gian xây dựng soạn thảo quyết định này (2008-2009).

Trước tiên, ông nhắc tới cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

"Cơ quan chủ trì soạn thảo phải đăng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ và dành thời gian không ít hơn 60 ngày, kể từ ngày đăng dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo."

Theo ông Quang A, việc soạn thảo, thẩm định và ban hành QĐ97 đã không tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cũng không công bố dự thảo ít nhất 60 ngày trước khi trình lên Thủ tướng.

"Như vậy, về thủ tục, QĐ 97 không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn trái với cam kết quốc tế."

Hôm 08/09/2009 Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thừa ủy quyền của Thủ tướng ký công văn phản hồi kiến nghị về QĐ97 mà lãnh đạo Viện IDS gửi cho Thủ tướng Dũng trước đó.

Nay trong thư ngỏ của mình, ông Nguyễn Quang A nói giải thích của ông Bộ trưởng rằng "QĐ97 đã được xây dựng, soạn thảo đúng trình tự, đúng thủ tục" chỉ là điều "biện bạch".

Trên cơ sở đó, ông "tha thiết đề nghị Bộ trưởng (...) thừa nhận rằng QĐ 97 vi phạm thủ tục quy định trong Nghị quyết 71 của Quốc hội, công văn chỉ đạo số 732 của Thủ tướng, Nghị định thư gia nhập WTO và Luật số 17/2008; trên cơ sở đó, kiến nghị với Thủ tướng hủy bỏ QĐ 97".

Nguyên Viện trưởng IDS cũng đề xuất "giao cho các cơ quan hữu trách thu thập ý kiến rộng rãi và nghiên cứu kỹ hơn để xây dựng văn bản phù hợp với luật pháp, thấu suốt tinh thần Nghị quyết về trí thức đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X thông qua tháng 7 năm 2008".

Ông Quang A viết tiếp: "Cách làm này sẽ góp phần củng cố lòng tin của dân đối với Chính phủ và Thủ tướng, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, cải thiện hình ảnh của nước ta và tránh được rắc rối quốc tế có thể xảy ra; tránh được việc các trí thức hay công dân có thể dùng các công cụ pháp lí hợp pháp để kiến nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tuyên QĐ97 là vô hiệu."

Cuối cùng, ông bày tỏ ý nguyện rằng Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẽ có trả lời công khai "cho người quan tâm được bày tỏ ý kiến".

Thư của ông Quang A được viết với tư cách một "công dân Việt Nam" bình thường.

Viện IDS đã quyết định tự giải thể hôm 14/09, một ngày trước khi quyết định 97 có hiệu lực.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài