Cập nhật: 13:14 GMT - thứ bảy, 13 tháng 2, 2010

Tết sau song sắt

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Năm Canh Dần này, một loạt những người bất đồng chính kiến của Việt Nam sẽ có cái Tết đầu tiên trong tù, vì điều mà các nhà chỉ trích nói chỉ đơn giản là thể hiện quyền tự do ngôn luận và đấu tranh ôn hòa.

Mặc dù Việt Nam không thừa nhận, nhưng trong lịch sử suốt mấy chục năm trở lại đây, luôn có những người Việt Nam mất tự do chỉ đơn giản vì giám nói thực những gì họ nghĩ và những điều đó trái với quan điểm của nhà cầm quyền.

Chương trình hôm nay mời qúy vị gặp một số nhân vật như vậy, nghe họ nói về những ngày Tết trong tù.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.