Hoàng thành Thăng Long thành di sản thế giới

Hoàng thành Thăng Long
Image caption Năm nay là 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Ủy ban Di sản Thế giới của Unesco vừa chính thức công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới tại cuộc họp ở Brasilia.

Cuộc họp lần thứ 34 của ủy ban thuộc Tổ chức Văn hóa khoa học và giáo dục Liên Hiệp Quốc (Unesco) được tổ chức tại thủ đô Brazil từ 25/07-03/08.

Tại đây, Hoàng thành Thăng Long được đề cử cùng 38 di chỉ khác, gồm 8 di sản thiên nhiên, 29 di sản văn hóa và 2 di sản hỗn hợp.

Được biết, di tích này thỏa mãn ba trong số sáu tiêu chí của Ủy ban Di sản.

Hồ sơ đăng ký di sản Hoàng thành Thăng Long được đệ trình Unesco vào tháng 1/2009.

Năm nay cũng là năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Việt Nam hiện có 9 di sản được Unesco công nhận, gồm cả di sản vật thể và phi vật thể.

Năm di sản vật thể là quần thể di tích cố đô Huế (1993), vịnh Hạ Long (1994 - di sản thiên nhiên và 2000 - di sản địa chất), phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn (1999), Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (2003).

Các di sản phi vật thể bao gồm nhã nhạc cung đình Huế (2003), không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên (năm 2005), không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh (2009) và ca trù (2009).

Trên toàn cầu có 890 địa danh được công nhận di sản thế giới, nằm tại 148 nước, trong đó 689 địa danh là di sản văn hóa, 176 di sản thiên nhiên, và 25 di sản văn hóa và thiên nhiên.

Tin liên quan