Cập nhật: 03:19 GMT - thứ sáu, 20 tháng 8, 2010

Giáo sư Đặng Phong qua đời

Giáo sư Đặng Phong

Giáo sư Phong là chuyên gia hàng đầu về thời kỳ Đổi mới

Giáo sư Đặng Phong, chuyên gia hàng đầu về thời kỳ Đổi Mới ở Việt Nam, vừa qua đời sáng thứ Sáu 20/08 tại Hà Nội.

Được biết ông đã bị bệnh ung thư một thời gian.

Sinh năm 1937 (có tài liệu ghi 1939), Giáo sư Phong là một trong số ít các nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt là kinh tế thời kỳ đổi mới từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường.

Ông là người từng tốt nghiệp cả hai ngành lịch sử và kinh tế kế hoạch, công tác nhiều năm tại Viện Kinh tế Việt Nam.

Giáo sư Đặng Phong cũng từng làm chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Ông là chủ nhiệm các đề tài cấp bộ Biên niên kinh tế Việt Nam, 2008-2009, Từ đổi mới đến tư duy kinh tế, 2005-2006, Những mũi đột phá trong Kinh tế Việt Nam, 2003-2004; Chủ nhiệm chương trình 65 năm kinh tế Việt Nam 1945-2010.

Với vốn hiểu biết to lớn về kinh tế Việt Nam, Giáo sư Phong đã được mời thỉnh giảng tại nhiều trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng thế giới.

Ông cũng là tác giả của nhiều bài viết về kinh tế Việt Nam gây tiếng vang trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có BBC Tiếng Việt.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.