Cập nhật: 13:25 GMT - thứ ba, 19 tháng 10, 2010

Việt Tân lên tiếng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tin từ Việt Nam cho biết bà Võ Hồng, một việt kiều Úc vừa bị chính quyền Việt Nam bắt sau khi tham gia một cuộc tập hợp tại Hà Nội ngày 9/10 chống tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc nhân dịp 1000 năm Thăng Long. Đảng Việt Tân trụ sở tại Mỹ vừa ra thông báo cho biết là bà Võ Hồng, một cán sự xã hội từ thành phố Melbourne, Úc, là đảng viên đảng Việt Tân. Phát ngôn viên của đảng Việt Tân, ông Hoàng Tứ Duy cho biết phản ứng:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.