Cập nhật: 16:26 GMT - thứ sáu, 12 tháng 11, 2010

Quy định về bỏ phiếu tín nhiệm 'hơi chặt'

Quốc hội có khuôn khổ để bỏ phiếu tín nhiệm nhưng 'chưa có tiền tệ'.

Quốc hội Việt Nam đã bác bỏ đề nghị của một dân biểu yêu cầu lập ủy ban điều tra vụ Vinashin.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã trả lời bằng công văn cho đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nói "chưa cần thiết trình Quốc hội việc thành lập ủy ban lâm thời" để điều tra vụ Vinashin.

Hôm 1/11, dân biểu Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu tỉnh Lạng Sơn, đã gửi kiến nghị yêu cầu điều tra trách nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng và các thành viên Chính phủ sau vụ Vinashin.

Giải quyết mà cứ xuê xoa theo kiểu đánh bùn sang ao thì rốt cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan

Dân biểu Nguyễn Lân Dũng nói với BBC tiếng Việt rằng quốc hội VN có qui định về việc bỏ phiếu tín nhiệm nhưng chưa thực hiện được vì điều ông mô tả là ‘chưa đủ số người kiến nghị’ và ‘chưa có tiền lệ’.

“Qui định về việc bỏ phiếu tín nhiệm hơi chặt, tức là phải có số kiến nghị nhiều nhiều chứ một vài người viết đơn thì không đủ”.

“Mà để có nhiều người cùng ký một lúc thì cũng khó. Do đó khi nào thảo luận về luật quốc hội thì có lẽ phải xem xét thêm” Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lẫn Dũng nói.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trong khi đó Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan nói với BBC tiếng Việt rằng bà không ngạc nhiên về việc bác bỏ đề nghị Quốc hội lập ủy ban điều tra vụ Vinashin.

Tuy nhiên bà nói rằng “nếu giải quyết mà cứ theo kiểu xuê xoa theo kiểu đánh bùn sang ao thì rốt cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả”.

“Bản thân tôi muốn qui trách nhiệm cho đến cùng. Tôi cũng đã từng phát biểu rằng trong trách nhiệm vấn đề này có cả trách nhiệm của Thủ tướng ”

“Thực ra một mình Vinashin không thể làm trái luật được và tự họ làm hết những việc ấy, vấn đề là Đảng, Chính phủ và Quốc hội muốn giải quyết như thế nào,” Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan nói.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.