Cập nhật: 15:05 GMT - thứ năm, 3 tháng 2, 2011

Xem bói đầu năm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Cùng BBC Việt ngữ gieo quẻ và giải quẻ đầu năm với thầy Nhựt Thanh, chiêm tinh gia được ưa chuộng trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.