VN tăng cường biện pháp 'chống đôla hóa'

Bản quyền hình ảnh Reuters

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản nhằm hạn chế cho các nhà nhập khẩu và một số nhà xuất khẩu trong nước vay bằng đôla trong nỗ lực mới nhất nhằm để ổn định nền kinh tế và kiềm chế lạm phát.

Thông tư 07, có hiệu lực từ đầu tháng Năm sẽ thu hẹp các đối tượng được phép vay ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước nói mục đích chính của việc ban hành Thông tư 07 là để thực hiện điều họ gọi là nhằm phù hợp với khả năng huy động vốn ngoại tệ ở trong nước của ngân hàng, kiểm soát tín dụng, hạn chế việc nhập khẩu các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu.

Ngoài ra, thông tư này cũng được xem là một trong những bước góp phần hạn chế tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế, theo VNexpress.

Trong khi đó báo Tiền Phong trích dân ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn Tiền tệ Quốc gia, nói đây là biện pháp mà ông mô tả là “hợp lý nhằm thắt chặt đối tượng cho vay ngoại tệ và nhằm hạn chế nguồn ngoại tệ tung ra bất hợp lý”.

Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư này là việc xét cho vay ngoại tệ được nhắm tới “những đối tượng có khả năng tái tạo nguồn ngoại tệ”.

‘Nhóm mục đích’

VNexpress đưa tin các ngân hàng sẽ chỉ xét cho vay đối với hai nhóm mục đích được quy định trong thông tư nói trên.

Thông tư này qui định nhóm thứ nhất thuộc nhóm đi vay để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà các khoản vay thuộc diện ngắn, trung và dài hạn của cá nhân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khách hàng vay phải đảm bảo có nguồn ngoại tệ để trả nợ từ doanh thu sản xuất - kinh doanh, mua của tổ chức tín dụng cho vay hoặc được một ngân hàng khác đứng ra cam kết bằng văn bản.

Nhóm mục đích thứ hai được xét cho vay ngoại tệ là nhằm hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu.

Tức là bất cứ đối tượng nào nằm ngoài hai nhóm mục đích nói trên, có nhu cầu vay vốn ngoại tệ nào từ ngân hàng cũng cần phải có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tức là theo truyền thông Việt Nam, so với các quy định về tín dụng ngoại tệ trước đây, Ngân hàng Nhà nước đã gỡ bỏ ba nhóm mục đích được phép vay ngoại tệ, bao gồm cho vay để trả nợ nước ngoài trước hạn, cho vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cho vay để thực hiện các dự án xuất khẩu.

Trong khi đó Reuters đưa tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong hai tháng qua, cắt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 23% xuống xuống dưới 20% cắt tăng trưởng cung tiền từ 21-24% xuống dưới 15-16%.

Nhà chức trách cũng đã thi hành các biện pháp khống chế hoạt động thu mua ngoại tệ trái phép tại thị trường chợ đen.