Công bố tư liệu cuộc chiến Việt Nam

Lầu Năm góc
Image caption 'Hồ sơ Lầu Năm góc' đã được giải mật

Chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố tư liệu mật về cuộc chiến Việt Nam có tên 'Hồ sơ Lầu Năm góc' (Pentagon Papers), 40 năm sau khi văn bản này bị rò rỉ ra báo chí.

Cục văn khố quốc gia, nơi lưu trữ sổ sách giấy tờ lịch sử, cho hay các tài liệu này đã được giải mật và người đọc có thể tiếp cận từ tháng sau tại Thư viện mang tên Tổng thống Richard Nixon tại Yorba Linda, California.

Tư liệu gọi tắt là 'Hồ sơ Lầu Năm góc' có tên chính thức là "Quan hệ Mỹ-Việt 1945-1967: Nghiên cứu của Bộ Quốc phòng".

Đây là tài liệu tối mật mô tả chi tiết sự tham gia của Mỹ về cả chính trị và quân sự tại Việt Nam từ 1945 tới 1967.

Tài liệu này được Bộ trưởng Quốc phòng khi đó, Robert McNamara, đặt hàng thực hiện vào tháng 6/1967.

Ông McNamara muốn có một cuốn sử chi tiết về cuộc chiến Việt Nam. Tài liệu này đã cho thấy sự liên quan của Mỹlớn hơn công bố cho dân chúng rất nhiều.

Thoạt tiên Hồ sơ Lầu Năm góc được đăng tải trên báo New York Times năm 1971. Nó đã gây scandal lớn và được cho là đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Tổng thống Lyndon Johnson không tái tranh cử vì sự phản đối ngày càng tăng của dư luận Mỹ đối với cuộc chiến Việt Nam.

Tờ New York Times đã nhận văn bản này từ tay Daniel Ellsberg, lúc đó làm công việc phân tích quân sự cho Bộ Quốc phòng.

Tin liên quan