Cập nhật: 15:32 GMT - thứ ba, 31 tháng 5, 2011

Bản Huổi Khon ở Mường Nhé sau bất ổn

  • Một góc bản Huổi Khon thanh bình bên triền núi. Cảnh vật như thể chưa có chuyện gì xảy ra ở đây trong thời gian gần đây.
  • Tuy nhiên, vẫn còn đó dấu vết cuộc tụ tập của người Hmong tại bản như đám lửa trên sườn đồi còn mới.
  • Có phải đây là một bếp lửa khác của người dân khi họ tụ tập theo "đấng cứu tinh" vì một vương quốc Hmong?
  • Bà Thào Thị Thu là người Hmong ở bản được cho phép gặp khách từ bên ngoài đến.
  • Tin tức nói trong vụ việc làm nhà chức trách Việt Nam bất ngờ, hàng nghìn người dân đã tập hợp phản đối chính quyền.
  • Những căn nhà đổ nát hay lều trại của dân.
  • Những đứa trẻ ngây thơ, không đủ áo mặc bên ngoài một căn nhà bản Huổi Khon. Đây là vùng nghèo loại nhất Việt Nam.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.