Đảng ra nghị quyết hỗ trợ doanh nhân

Bản quyền hình ảnh nguyenphutrong
Image caption Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới gặp cộng đồng doanh nghiệp tại VCCI.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên ra nghị quyết để xây dựng và phát huy vai trò của doanh nghiệp.

Nghị quyết được mô tả là “chưa có tiền lệ” của Bộ Chính trị khiến giới quan sát đặt ra câu hỏi liệu cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước đang muốn gây thêm ảnh hưởng có tính chi phối tới cộng đồng doanh nhân hay ngược lại.

Nghị quyết số 09-NQ/TW, ban hành ngày 9/12/2011, được đưa ra khoảng hai tháng kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị III của Ban chấp hành trung ương Đảng Việt Nam khóa XI, lần đầu tiên nhắc tới điều được gọi là “lợi ích nhóm”, hay đặc quyền về kinh doanh của một số bộ phận trong nền kinh tế mà doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trích lời nói “Chúng ta mới mon men đi vào kinh tế thị trường, thậm chí còn chưa hiểu kinh tế thị trường là gì. Thiếu luật pháp, cơ chế, chính sách, kinh nghiệm quản lý, trình độ cán bộ phần đông là “tay ngang. Với điều kiện như vậy mà đòi hỏi vươn ngay ra thế giới là khó”.

Trong khi đó, nghị quyết đánh giá:

"Một bộ phận doanh nhân còn thiếu văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội, chưa tự giác tuân thủ pháp luật, lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để trục lợi, móc nối với những phần tử thoái hóa, biến chất trong bộ máy quản lý nhà nước, vì lợi ích nhóm, làm trầm trọng thêm các tiêu cực xã hội."

Nghị quyết được đưa ra vào thời điểm dư luận Việt Nam và quốc tế đang quan tâm đến vụ kiện Vinashin, tập đoàn công nghiệp đóng tàu khổng lồ của chính phủ, vốn đã gây ra các khoản nợ hàng tỷ đôla.

'Xóa bỏ đặc quyền'

Nghị quyết có tính chi phối cả doanh nghiệp trong và ngoài nước cam kết điều được mô tả là “Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân”.

Nghị quyết nói “Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, nhất là trong công việc thực hiện các dự án, công trình theo hình thức hợp tác công - tư. Khuyến khích tư nhân góp vốn vào các doanh nghiệp nhà nước”.

Điểm đáng chú ý là trong khi nghị quyết muốn “Thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp lớn, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao” thì đồng thời muốn “tạo lập môi trường pháp lý cho cạnh tranh lành mạnh, xóa bỏ đặc quyền và độc quyền kinh doanh”.

Nghị quyết này cũng nhắc lại cam kết của chính phủ Việt Nam trong thời gian gần đầy về nỗ lực “tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước”.

Trong khi nghị quyết đưa ra các mục tiêu mang tính phổ quát để doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh và hội nhập tại khu vực vào năm 2020 thì VCCI dường như được xem là cầu nối nhằm “vận động chính trị trong đội ngũ doanh nhân bằng nhiều hình thức thích hợp và tham mưu cho Đảng và Nhà nước".

“Kể từ đây đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có một Nghị quyết của Đảng xác định rõ vai trò, vị trí và định hướng phát triển cho mình,” Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp ( VCCI) Vũ Tiến Lộc nói trong chuyến thăm và trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp tại VCCI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào 17/12/2011.

Ngoài ra nghị quyết này nói tới điều được gọi là “thí điểm việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân có đại diện trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị”.

Tin liên quan