'Chỉ phạt tiền người bán dâm'

Cập nhật: 14:48 GMT - thứ năm, 21 tháng 6, 2012
Hình minh họa

Việt Nam chưa công nhận công việc mại dâm

Người bán dâm bị bắt sẽ chỉ đóng phạt hành chính chứ không còn bị đưa vào trại, theo Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội Việt Nam thông qua.

Theo Luật mới, sẽ không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm.

Thay vào đó, họ sẽ chỉ bị xử phạt hành chính.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam kết luận hành vi bán dâm chưa đến mức phải áp dụng biện pháp hạn chế quyền tự do mà chỉ cần phạt tiền như với người mua dâm.

Luật gia Trần Đình Thu, người phản đối việc đưa các cô gái bán dâm vào trại, nói đây là quyết định “đúng đắn”.

Viết trên mạng sau khi luật được thông qua, ông cho rằng luật “trả lại quyền công dân cho hàng vạn phụ nữ bán hoa và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước một lượng tiền không nhỏ hàng năm”.

“Một loạt các trường trại nhân danh mỹ miều là phục hồi nhân phẩm được dựng lên với các điều kiện sống không cao hơn nhà tù nhiều lắm để đưa những người không hề mất quyền công dân vào đó giam cầm,” ông viết.

Ông ca ngợi: “Một điểm son cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam vừa được Quốc hội ghi dấu.”

Luật xử lý vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.