Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Xã hội VN qua 'Đánh đu cùng số phận'

Tại Việt Nam, một nhà văn vừa đưa hiện thực xã hội vào trong cuốn tiểu thuyết mới 'Đánh đu cùng số phận,' hư cấu từ vụ việc hiệu trưởng 'mua dâm' Sầm Đức Xương ở Hà Giang.

Nhà văn Phạm Quang Đẩu cho BBC Việt ngữ biết, văn học Việt Nam có rất ít tác phẩm văn chương đương đại chất lượng mà phản ánh được những gì đang diễn ra trong thực tế xã hội.

Theo ông, xã hội Việt Nam bây giờ có rất nhiều trường hợp xuống cấp về đạo đức, văn hóa, đặc biệt ở giới có quyền, có tiền, và ở cả lớp trẻ.