Biểu tình Việt Phi vì Biển Đông?

Cập nhật: 09:51 GMT - thứ bảy, 18 tháng 8, 2012
Biểu tình của người Philippines chống Trung Quốc

Những người tổ chức muốn tẩy chay hàng hóa Trung Quốc

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Philippines dự định cùng tập hợp trước đài kỷ niệm Mục Sư Martin Luther King tại Washington DC để phản đối hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông.

Sự kiến dự định diễn ra ngày 21/8 với lời kêu gọi Trung Quốc “hãy tự kiềm chế, giữ đúng giới hạn và vị trí của mình trong cộng đồng thế giới, không bạo động, và không được vi phạm chủ quyền của các nước bạn về lãnh thổ”, theo ban tổ chức.

Thông cáo báo chí tiếng Việt “yêu cầu các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ hãy nhanh chóng chuẩn nhận Công Pháp Quốc Tế Luật Biển (UNCLOS), để bảo vệ quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, cùng lúc hỗ trợ hòa bình và an ninh toàn thế giới”.

Trong một cử chỉ gây tranh cãi, thông cáo này kêu gọi “với cách tẩy chay hàng hoá do các Doanh Nghiệp Nhà Nước Trung Cộng sản xuất bằng sự vi phạm nhân quyền tàn tệ, chúng ta có thể giúp nhân dân Trung Hoa thoát khỏi ách nô lệ, sự đàn áp bóc lột tàn nhẫn của Cộng Sản Trung Quốc.

“Đã đến lúc người Mỹ chúng ta mạnh dạn tẩy chay hàng hoá do Trung Cộng sản xuất, và chỉ mua hàng do chính người Hoa Kỳ làm ra,” những người tổ chức sự kiện kêu gọi.

Trong số các cá nhân ghi tên tham dự, người ta thấy có một số nhân vật có tên tuổi trong cộng đồng người Việt như ông Trịnh Hội, Lê Xuân Khoa, Tạ Văn Tài.

Được biết thời gian gần đây đã có một số hợp tác giữa hai cộng đồng để phản đối sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tờ Người Việt cho biết hôm 12/8, có “cuộc gặp gỡ trên điện đàm viễn liên nhằm ủng hộ những nỗ lực của nhau”.

Những người tham dự đề nghị “nên thử bắt đầu” bằng một buổi sinh hoạt như ngày 21/8 tới đây.

Theo báo Người Việt, những người tổ chức hy vọng “nếu thành công… có thể lấy kinh nghiệm này phổ biến sang các địa phương khác”.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.