Quốc hội bàn việc lấy phiếu tín nhiệm

Cập nhật: 13:46 GMT - thứ ba, 23 tháng 10, 2012
Quốc hội Việt Nam

Các đại biểu Quốc hội nghe Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm.

Tại phiên họp Quốc hội sáng thứ Ba 23/10, các đại biểu đã nghe Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo Dự thảo Nghị quyết này, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện với 49 chức vụ cao cấp trong Quốc hội và chính phủ trong đó có cả Chủ tịch nước và Thủ tướng, và với 380 người ở cấp Hội đồng nhân dân.

Trang web của Bấm Chính phủ Việt Nam giải thích sự khác nhau giữa lấy phiếu tín nhiệm là "việc làm định kỳ hằng năm, nhằm đánh giá sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn làm cơ sở cho việc thực hiện công tác cán bộ".

Trong khi đó bỏ phiếu tín nhiệm là "thể hiện thái độ tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do mình bầu ra hoặc phê chuẩn", tương đương với "bỏ phiếu bất tín nhiệm ở một số quốc gia khác". Và việc bỏ phiếu tín nhiệm chỉ diễn ra đối với những người không đạt tín nhiệm ở vòng lấy phiếu.

Vẫn theo bản tin trên trang web của Chính phủ Việt Nam thì "quy định đã có nhưng chưa được thực hiện" và một trong các nguyên nhân là do "pháp luật chưa quy định rõ các căn cứ, cơ sở để các chủ thể có quyền có thể đề xuất việc bỏ phiếu tín nhiệm...; chưa tạo nên sự gắn kết giữa quy trình lấy phiếu tín nhiệm với bỏ phiếu tín nhiệm và phân biệt rõ tầm quan trọng của hai quy trình này."

'Cần cụ thể hóa'

Báo Tiền phong trích lời ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội, giải thích sự khác biệt về cách thức của việc lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm, đó là lấy phiếu tín nhiệm có 4 lựa chọn: tín nhiệm cao, trung bình, thấp và chưa có ý kiến; còn bỏ phiếu tín nhiệm thì chỉ có 2 mức: tín nhiệm hoặc không tín nhiệm.

"Pháp luật chưa quy định rõ các căn cứ, cơ sở để các chủ thể có quyền có thể đề xuất việc bỏ phiếu tín nhiệm..."

Báo Điện tử của Chính phủ Việt Nam

Vẫn theo ông Đinh Xuân Thảo, thì "Nếu người giữ chức vụ nào đó không còn được tín nhiệm thì có thể gửi đơn xin từ chức. Còn nếu không thì cơ quan nào đề cử, giới thiệu người đó phải đề nghị Quốc hội, HĐND làm thủ tục bãi nhiệm và giới thiệu người thay thế."

Nói chuyện với BBC hôm 19/10, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói việc lấy phiếu tín nhiệm đã có ghi trong Hiến Pháp và trong Luật Tổ chức Quốc hội tuy nhiên ông nói: "Việt Nam thì luật rất nhiều nhưng cuối cùng có những cái đuôi để cho nó mù mờ hoặc là đặt luật nhưng không thực hiện."

Ông Thuận cũng nói thêm các Nghị quyết của ba kỳ họp Trung ương Đảng mới đây đã khiến việc bỏ phiếu "trở thành vấn đề bức xúc, cần phải cụ thể hóa."

Ông không đồng ý với dự thảo lấy phiếu tín nhiệm mà theo đó cán bộ chỉ có khả năng bị miễn nhiệm khi có hai lần không đủ phiếu tín nhiệm.

Cựu quan chức này bình luận: "Nếu đã bỏ phiếu tín nhiệm mà không đạt 50% thì thôi thứ, tại sao lại còn kéo dài thêm một năm nữa."

Việc lấy phiếu được dự kiến sẽ bắt đầu từ kỳ họp đầu tiên trong năm thứ hai nhiệm kỳ Quốc hội, theo ông Đinh Xuân Thảo trên Tiền Phong.

Dự thảo Nghị quyết này sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ vào chiếu ngày 29/10.

Thêm về tin này

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.