Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hoàng tử Harry 'nhảy' cùng trẻ em Chile

Hoàng tử Harry của Anh Quốc vừa tới thăm một trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật về tinh thần và thể chất ở Santiago, Chile.

Chuyến thăm kéo dài bảy ngày ở Nam Mỹ nằm trong các chương trình hoạt động từ thiện của Hoàng tử và cũng là để thay mặt cho chính phủ Anh Quốc.

Trung tâm do Quỹ Amigos de Jesus được một nhóm phụ nữ có con bị khuyết tật thành lập, chăm sóc khoảng 65 trẻ nhỏ có cha mẹ đi làm hoặc không có điều kiện chăm sóc con vào ban ngày.