Ông Nguyễn Văn Hải tới Hoa Kỳ hồi tháng 10/2014
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hội luận về cờ đỏ và cờ vàng

Hai nhà báo người Việt từ Hoa Kỳ tham gia thảo luận qua điện thoại của BBC về tranh cãi liên quan tới blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, và lá cờ vàng cũng như cảm nhận của họ về cờ đỏ.

Nhà báo Đỗ Phủ từ đài SBTN và nhà báo Trần Đông Đức từ tờ Người Việt Đông Bắc đều cho rằng chuyện đưa lá cờ vàng ba sọc đỏ vào tay blogger Điếu Cày để "thử lòng" ông khi ông vừa hạ cánh xuống California không phải là điều đáng hoan nghênh.

Hai ông cũng nói cờ vàng được xem như biểu tượng của người Việt tự do ở hải ngoại trong khi cờ đỏ sao vàng bị xem là biểu tượng cho sự "đàn áp" người dân trong trước.

Ông Đỗ Phủ và Trần Đông Đức trả lời câu hỏi của Nguyễn Hùng của BBC trong tọa đàm 30 phút qua điện thoại.