30/4 và bàn tròn nhà báo BBC

Image caption Hồng Nga của BBC tiếng Việt tường trình lễ diễu hành đánh dấu 40 năm chiến tranh VN chấm dứt ngày 30/4/2015 từ TP. Hồ Chí Minh.

Các nhà báo của BBC thảo luận bàn tròn trực tuyến trong ngày tròn 40 năm cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

http://bit.ly/1AkldVi

Cuộc thảo luận tuần này có sự tham gia của các vị khách:

- Phóng viên Hồng Nga, BBC tiếng Việt, đang có mặt từ TP. Hồ Chí Minh,

- Phóng viên Nguyễn Hùng, BBC tiếng Việt, từ Washington D.C., Hoa Kỳ.

- Tham gia từ Studio của BBC tại London là nhà báo Nguyễn Giang, Trưởng ban BBC Việt ngữ.

- Dẫn chương trình và điều hợp tọa đàm, nhà báo Quốc Phương.

Bàn tròn diễn ra từ 19h30-20h00 giờ Việt Nam, ngay trong ngày Việt Nam vừa tổ chức lễ diễu hành và mít-tinh trọng thể đánh dấu 40 năm ngày 'Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước' và có bắn pháo hoa ở Sài Gòn.

BBC tiếp tục đón nhận các bài viết, thông tin, chia sẻ của các độc giả, nhà nghiên cứu, nhân chứng chiến tranh về ngày 30/4.

Mời quý vị gửi bài vở, chia sẻ cho chúng tôi tới địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk

Quý vị có thể theo dõi chuyên mục đánh dấu sự kiện 30/4 của chúng tôi tại đây:

http://bbc.in/1IqK1BU

Tin liên quan