Hội chém lợn Ném Thượng đã 'quây bạt' kín

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Hội chém lợn theo truyền thống vào mùng 5, 6 Tết hàng năm đã diễn ra ở làng Ném Thượng, Bắc Ninh hôm 13/02.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Đây được cho là hội đình nhằm tôn vinh danh tướng thời Lý, ông Đoàn Thượng, nhưng lễ hội mới chỉ được khôi phục trong hai thập kỷ trở lại đây, theo truyền thông Việt Nam.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Lợn dùng trong lễ hội thường được gọi là các 'Ông Ỉn', lựa chọn từ nhiều tháng trước và gửi vào gia đình hợp tuổi chăm sóc.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Năm nay nhà tổ chức đã được quây bạt, công chúng không được quan sát lễ chém lợn như các năm trước.

Lễ hội năm 2015 làm dấy lên câu hỏi, đâu là hủ tục và đâu là điểm dừng đối với những gì được coi là truyền thống.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Tổ chức bảo vệ Động vật châu Á, Animals Asia đã lên tiếng phản đối lễ hội vào năm ngoái, cho rằng đây là cách đối xử dã man với loài vật. Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử lại coi dù có hình thức như vậy nhưng ý nghĩa của lễ hội là nhân đạo và đã có truyền thống lâu đời.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images
Image caption Lợn được đưa vào cũi hồng, bôi phẩm hồng và rước tới đình

Các 'Ông Ỉn' được đưa vào cũi hồng và rước tới đình làng.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Người được lựa chọn làm 'Tướng' phất cờ trước giờ làm lễ.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images
Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Theo phong tục các năm trước, sau khi lợn bị chém giữa sân đình, người lớn lẫn trẻ em cùng xông tới nhúng tiền vào máu lợn để lấy may cho cả năm.

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty Images

Hội của làng năm Bính Thân này thấy có xuất hiện cả lực lượng an ninh.