Trực tiếp Ngày thứ hai ở VN của Tổng thống Duterte

Sự kiện đang được tường thuật

Nhắn tin trực tiếp

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.