Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 2 2006 - Cập nhật 12h00 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Đảng còn mang bản chất công nhân?
 
Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu hỏi Đảng là Đảng của ai đang được tranh luận
Một câu hỏi được tranh luận trong thời gian tiến tới Đại hội Đảng lần thứ X là xác định lại xem Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của ai.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định mình mang bản chất giai cấp công nhân và là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ông Hồ Chí Minh từng viết: "Giai cấp công nhân mà không có một chính đảng cách mạng lãnh đạo thì khác nào con thuyền không có người cầm lái, dễ mất phương hướng. Còn Đảng Cộng sản không mang bản chất giai cấp công nhân, đứng trên lập trường giai cấp công nhân thì không còn là một đảng tiên phong cách mạng".

Đảng của ai?

Trong thời gian gần đây, đã có tranh luận trong nội bộ Đảng Cộng sản về nhu cầu diễn đạt lại vấn đề Đảng Cộng sản là Đảng của ai.

Theo quan điểm chính thức gần đây, Đảng vẫn tiếp tục là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng được xác lập, không chỉ giai cấp công nhân mà cả dân tộc thừa nhận.

Quan điểm này diễn giải tiếp rằng lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam.

Vì thế, Dự thảo Điều lệ Đảng trình Đại hội X đưa ra cách diễn đạt mới về Đảng như sau:

"Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc."

Những nhà lý luận ủng hộ thì khẳng định rằng cách nói này không làm mờ đi bản chất giai cấp công nhân của Đảng mà lại "nêu bật được vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và Đảng của mình trong mối quan hệ mật thiết với các tầng lớp nhân dân và cả dân tộc Việt Nam."

Tranh luận

Tuy vậy, dường như không phải tất cả các Đảng viên ở Việt Nam đều đã đồng tình với cách diễn đạt mới.

Đảng nói mình là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân

Trong nhiều ý kiến đóng góp được đăng tải trên báo chí nhà nước, nhiều người đề nghị cần khẳng định lại bản chất của Đảng trong Dự thảo Điều lệ Đảng.

Chẳng hạn, ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, viết trên báo Lao Động rằng cần bổ sung vào Dự thảo câu: "Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân là đội tiên phong của giai cấp công nhân."

Cụm từ "bản chất giai cấp công nhân" tuy ngắn nhưng được nhiều Đảng viên xem là quan trọng vì lo ngại việc thiếu nhận thức sẽ dẫn đến phai nhạt lý tưởng, biến chất Đảng.

Theo ông Đỗ Đức Ngọ, "dù có đổi mới thế nào thì vấn đề có tính nguyên tắc, những vấn đề thuộc về bản chất cũng không thể thay đổi, mà phải tiếp tục được khẳng định."

Trong môi trường gọi là điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, người ta nhận thấy xu hướng được cổ súy hiện nay là xem bản chất giai cấp công nhân thống nhất với bản chất của Đảng, nhưng không đồng nhất hai bản chất đó.

Được thể hiện trong các văn kiện gần đây, dường như Đảng Cộng sản Việt Nam đang hướng đến cách lập luận rằng Đảng không chỉ đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, mà là đại biểu của nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội và phản ánh cả lợi ích của dân tộc.

--------------------------------------------------------

Tâm Huyết
Trong dự thảo báo cáo Chính trị tại đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam có một đoạn nhỏ là chủ đề tranh luận của nhiều người kể từ khi dự thảo được công bố : “Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô phải gương mẫu chấp hành điều lệ Đảng , pháp luật , chính sách của nhà nước và quy định cụ thể của Ban Chấp hành Trung ương “ .

Chúng ta sẽ nhìn vấn đề này từ nhiều khía cạnh khác nhau . 1 . Khía cạnh xã hội học : Chúng ta phải hiểu đoạn văn này như thế nào ? Liệu đó có phải là Đảng đã chủ động chính thức cho phép đảng viên của mình được phép làm kinh tế tư nhân ? Hay Đảng chấp nhận hợp thức hóa một hiện thực : nhiều đảng viên đang làm kinh tế tư nhân hay có người thân trong gia đình làm kinh tế tư nhân ; nguyện vọng làm kinh tế tư nhân trong đảng viên rất lớn ; đại đa số đảng viên đều ủng hộ việc đảng viên được làm kinh tế tư nhân ?

Nếu tồn tại những đảng viên như thế thì cụ thể số lượng là bao nhiêu % trong toàn Đảng ? Họ phân bố như thế nào trong Đảng ? Ở cấp cao là bao nhiêu % , trung cấp bao nhiêu , cấp cơ sở bao nhiêu ?

Thiết nghĩ một đảng luôn tự cho mình là vĩ đại , có trình độ lý luận cao như Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào không quan tâm vấn đề quan trọng này . Hơn nữa , để có cơ sở khoa học vững chắc khi đưa ra quyết định , Đảng cần phải nắm rõ tình hình thực tế nội bộ mình . Đảng đã nắm rõ thực tế đảng viên làm kinh tế tư nhân chưa ? Nếu chưa thì Đảng nên dành thời gian nghiên cứu chứ không nên quyết định vội vã. Nếu rồi thì Đảng nên công bố những kết quả điều tra đã có. Chỉ có như vậy quyết định của Đảng mới có cơ sở khoa học vững chắc mang tính thuyết phục cao.

2 . Khía cạnh Pháp lý Đối với vấn đề công dân làm kinh tế tư nhân, Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định rõ : Điều 57: Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nếu Đảng thừa nhận rằng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền làm kinh tế tư nhân thì hành động thừa nhận đó hoàn toàn hợp hiến. Đảng viên cũng là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đó được hưởng mọi quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp.

Chắc chắn không một người tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật nào có thể phản bác điều này . Chúng ta có thể đặt vấn đề : Liệu cấm đảng viên làm kinh tế tư nhân có phải là một hành vi vi phạm Hiến pháp không? Đảng không thể vi phạm Hiến pháp khi mà Hiến pháp đã ghi rõ : Điều 4 : Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam càng không thể vi phạm Hiến pháp trong khi Đảng đang là người lãnh đạo xã hội , đang nêu cao khẩu hiệu xây dựng một Nhà nước pháp quyền dân chủ , văn minh . Tôi tin rằng không một người nào có lương tri, có tâm huyết với Đảng Cộng sản Việt Nam lại muốn đẩy Đảng vào tình thế đó.

3. Khía cạnh kinh tế và chính trị Sau khi đã xem xét khía cạnh pháp lý của vấn đề chúng ta xem xét đến khía cạnh kinh tế. Ở đây, việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân đã được chứng minh là một quyết định hợp hiến. Nếu quyết định này được đại hội X thông qua thì xã hội chúng ta sẽ có một nhóm đảng viên Cộng sản Việt Nam làm kinh tế tư nhân. Họ là những doanh nhân phải hoạt động tuân theo Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bất cứ doanh nhân nào hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhưng vấn đề đặt ra là Đảng viên doanh nhân có ưu thế nào trong hoạt động kinh doanh so với các doanh nhân không phải là Đảng viên?

Bất cứ một người trưởng thành nào cũng hiểu quyền lực Nhà nước chính là một yếu tố có thể làm cản trở hay thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Trên thực tế , Đảng ta là đảng cầm quyền duy nhất hợp hiến. Phần lớn những chức vụ từ cấp cao nhất cho đến cấp cơ sở đều do đảng viên Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Đảng có quyền quyết định nhân sự trong bộ máy Nhà nước ở mọi cấp . Vậy nên những doanh nhân là đảng viên hoàn toàn có thể là những người nắm giữ quyền lực Nhà nước. Hoặc ít nhất họ cũng là những người có nhiều mối liên hệ về mặt tổ chức Đảng hay mang tính cá nhân với những đảng viên đang nắm quyền. Khả năng tác động của họ vào chính sách của Nhà nước rất lớn.

Trong khi đó doanh nhân không phải là đảng viên không có cái ưu thế mà người đảng viên làm kinh tế tư nhân có được. Họ chỉ có thể tác động hợp pháp bằng văn bản kiến nghị hay bất hợp pháp bằng hối lộ theo cách này hay cách khác. Liệu với một tình trạng như vậy ở Việt Nam có thể hình thành một môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh không ?

Kết luận Ở đây ta thấy một mặt Đảng không nên và cũng không thể cấm đảng viên làm kinh tế tư nhân vì kinh doanh là quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp. Quan trọng hơn , trên thực tế , nó là nhu cầu của một bộ phận đảng viên. Nó được dư luận đảng viên và xã hội tán đồng Nhưng mặt khác việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân đặt ra những vấn đề kinh tế - xã hội không lường trước được. Đây là một bài toán chưa có lời giải. Cách giải tùy thuộc vào ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng nên giải quyết ngay bài toán này chứ không nên truyền nó lại cho các thế hệ sau như một di sản.

Trung, Hà Nam
Từ khi Đảng ra đời nước Việt Nam có được những gì chắc hẳn ai cũng biết điều đó. Hiện nay chúng ta đang trong giai đoạn quá độ chưa đi tới được đỉnh cao của XHCN, nếu không có Đảng thử hỏi xem Việt Nam chúng ta có được như ngày nay không.

Tuy nhiên chưa phải là hoàn thiện vẫn còn có nhược điểm. Nhưng là con người Việt Nam bạn hãy thử hỏi xem mình đã làm được gì. Có quyền gì đánh giá sự lãnh đạo đó. Biết nó sao chỗ nào thì cố gắng bù lấp.

Thử hỏi chúng ta đã làm được gì cho xã hội tôi thiết nghĩ là công đân Việt Nam chúng ta không nên vì những bất cập trước mắt mà quên đi con đường đi của mình. Còn những người không phải là công đân nước việt thì họ có biết thế nào là xã hội Việt Nam không...

Giấu tên
Nếu như BCH Đảng nói rằng Đảng là của giai cấp công nhân, không biết các vị lãnh đạo có biết rằng trong hàng triệu công nhân có ai vào Đảng không?

Các quan hãy thử đi một vòng quanh các khu công nghiệp có rất nhiều công nhân và hỏi thử xem có bao nhiêu công nhân đang sinh hoạt Đảng. Công nhân thường làm gì sau giờ tan ca: đi nhậu nhẹt, đánh bài, phá phách... rất nhiều thói hư tật xấu vì những người làm công nhân nông dân thường là những người ít học ít hiểu biết nên ý thức của những người dân với Đảng thường không có gì nhiều.

Vậy thì Đảng sẽ là của ai, xin trả lời rằng của những kẻ quan tham manh nha lên làm lãnh đạo nhân dân, những người này làm được những gì: cũng nhậu nhẹt (khác với công nhân là lấy tiền nhà nước ra nhậu hay là vòi vĩnh tiền của cấp dưới mà đó là gì đó là mồ hôi nước mắt là tiền thuế của dân là tiền dự án nước ngoài đầu tư, còn công nhân thì bỏ tiền túi ra để nhậu).

Thuan, Việt nam
Thanh niên là rường cột của nước nhà, nhưng Đại đa số thanh niên Việt Nam phải bươn chải để kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày, vì nhà nước cố tình áp đặt một đồng lương chết đói, Trong khi Đảng viên từ nhỏ đến lớn ỷ thế cậy quyền ra sức bóc lột sức lao động của thanh niên đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng do đó đã làm mất nhiều niềm tin vào Đảng nếu có chủ trương gì mới thì nhất là thành phần thanh niên và nhân dân vẫn không còn tin tưởng vì bộ máy cũ đã bệ rạc rồi không còn gì sửa chữa được nữa nên thay mới là hơn để bộ máy mới chạy lâu bền được.

Phạm Sơn, Huế
Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa không đơn thuần là do xây dựng rập khuôn về mô hình kinh tế. Nguyên nhân chính của là do xây dựng rập khuôn về tư duy chính trị, bộ máy lãnh đạo, và tầm nhìn chiến lược về kinh tế. Nó sụp đổ chính yếu là đó tham nhũng tràn lan ở các cấp, từ chính trị đến kinh tế, từ tư tưởng đến hành động.

Chúng ta thử nhìn lại lý luận Mác-Lenin sẽ rõ, chính tham nhũng đã làm tan rã công xã nguyên thủy. Nếu giả sử người đứng đầu các công xã không chiếm đoạt của công thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu người đứng đầu các công xã đứng ra phân chia những sản phẩm dư thừa một cách công bằng thị xã hội đó sẽ tiếp tục thế nào?

Đảng đã xác định xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhìn từ câu chữ thì đây chính là một tư duy đúng. Nhưng để thực lại là một điều không tưởng với tình trạng đất nước việt nam chúng ta hiện nay.

Thay vì chống tham nhũng và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để cứu lấy kinh tế quốc doanh, đảng đã lựa chọn "một con dao hai lưỡi "(chính sách cổ phần hóa), để duy trì sự sống thì tương lai đảng sẽ đặt dân tộc việt nam trước hai con đường lựa chọn: là chấp nhận cuộc cách mạng tư sản về chính trị hay kìm hãm nhận thức của dân tộc trong nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế thế giới.

Quá khứ đảng đã làm được một điều mà cả thế giới phải kinh ngạc: đảng đã biết huy động toàn bộ nguồn lực của miền bắc xã hội chủ nghĩa và một phần nguồn lực của miền nam cộng hòa, để đánh đuổi tư bản chủ nghĩa ra khỏi đất nước bằng vũ khí quân sự.

Hôm nay đảng muốn đưa đất nước Việt nam quá độ thành công thì đảng cần phải biết huy động toàn bộ nguồn lực "kinh tế trí thức việt nam" phục vụ cho kinh tế quốc doanh để đánh đuổi kinh tế tư bản tư nhân ra khỏi biên cương ,vươn cánh tay kinh tế nhà nước ra tầm thế giới. Khi đó chính là ngày mà đảng đã đưa xã hội Việt nam sang một trang mới, mở ra thời kì xây dựng xã hội cộng sản.

Tiến lên chủ nghĩa xã hội hay giữ lấy lợi ích của riêng cá nhân mình, tất cả tuỳ thuộc vào lương tâm của những nhà lãnh đạo.

Chủ nghĩa xã hội và tham nhũng là hai mặt đối lập phủ định lẫn nhau, có tham nhũng tất yếu sẽ không có chủ nghĩa xã hội. Nhà nước này là nhà nước của dân do dân vì dân, kinh tế quốc doanh là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân. Và như thế, lẽ dĩ nhiên tám mươi triệu người dân việt nam có quyền bình đẳng tham gia ứng cứ để làm lãnh đạo trong các cấp chính quyền, hay tham gia quản lý kinh tế trong thành phần kinh tế quốc doanh. Đó chính là từ duy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hãy san sẽ lý tưởng cộng sản cho những ai có thể hiểu chứ đừng đưa nó cho những kẻ chỉ biết nghe.

Minh Nam, Hà Nội
Cho đến nay không ai nói được cụ thể và minh bạch bản chất công nhân Việt Nam là gì. Những điều dạy trong môn chính trị ở các đại học VN lại không được thực tiễn ở Việt Nam thừa nhận. "Đảng ta có bản chất công nhân, là đảng của giai cấp công nhân..." nhưng sự thật là thành phần công nhân trong đảng chiếm tỷ lệ rất thấp.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh thời từng cảnh báo đảng rằng: hiện nay thanh niên, công nhân và trí thức không còn thích vào đảng nữa".

Càng lên cấp cao, tỷ lệ công nhân càng thấp (các đảng uỷ, ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, quốc hội, chính phủ). Khi bầu cử, nếu danh sách đảng ta giới thiệu mà có công nhân là để cử tri so sánh với các giới khác, để... gạch bỏ như một thứ chất độn.

Đời sống công nhân rất thấp kém nên rất ít quan tâm chính trị. Khẩu hiệu "trí thức hoá công nhân" điển hính chỉ là khẩu hiệu suông. Có lẽ đảng ta tưởng rằng đào tạo một trí thức (đúng nghĩa) là dễ dàng lắm. Trong nhân dân, ít ai có tâm lý sẽ cho con em làm công nhân sau này.

Lam Sơn
Tôi hiện là một kỹ sư, đang sống tại Sài Gòn, Việt Nam. Cùng với các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước , trong thời gian qua đã tạo nên một hiệu ứng rất hay trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam. Đó là hiệu ứng " Thời cơ vàng". Rất nhiều những quan điểm đã được thể hiện trên diễn đàn của BBC. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này tôi muốn đưa ra quan điểm khác về thời cơ vàng mà nhiều người đang nói đến. Rất mong quí vị xem xét và chia sẻ đến bạn đọc gần xa.
Trân trọng kính chào!

Thu Phong, Silver Spring, Hoa Kỳ
Xin hỏi là từ ngày ĐCSVN được thành lập, nước ta đã có giai cấp công nhân chưa? Giai đoạn thập niên 1930, căn bản kinh tế nước ta chỉ hòan toàn là nông nghiệp.

Đây chẳng qua chỉ là một sự bắt chước rập khuôn theo đường lối của Liên Xô. Nói một cách khác, những người lãnh đạo đảng CSVN đã phải tuân lịnh áp dụng tất cả những đường lối của đảng CS Liên Xô một cách mù quáng.

Đảng CSVN khẳng định mình mang bản chất giai cấp công nhân trong khi đó giai cấp công nhân không hiện hữu nên căn bản lý thuyết của đảng đã hoàn toàn sụp đổ.

Để tránh tiếng copy này, đảng CS VN lại thêm vào “tư tưởng Hồ Chí Minh” Nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh không có gì mới mẻ, ông chỉ lặp lại từ những người khác.

Đảng CSVN cố bám víu vào biện chứng lịch sử của Marx trong việc dự đoán tương lai thế giới sẽ do giai cấp công nhân lãnh đạo nên cứ khăng khăng tuyên bố đảng CS VN thoát thai từ giai cấp công nhân.

Sai lầm lớn nhất của Marx trong Tư Bản Luận là Marx đã cho rằng biện chứng duy vật lịch sử là một định luật bất biến. Họ không biết được rằng con người là một thực thể tương đối nên những yếu tố và thành quả từ con người luôn luôn có sự biến đổi.

Đây chính là nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của hầu hết các nước CS trên thế giới vào cuối thế kỷ XX.

Tony, Canada
Đảng CSVN hôm nay vì bảo vệ quyền lực béo bở nên cố gắng "chơi chữ".

Thực ra lý luận của họ đã gãy từ lâu. Nếu ngày nay cụm từ "tư bản đỏ" đã trở thành phổ biến trên miệng người dân Việt, thì khỏi giải thích cũng thừa hiểu ở VN đang hình thành một giai cấp bóc lột mới,những người công nhân VN bán sức lao động bên Đài loan Hàn Quốc và ngay tại VN hẳn sẽ thấy nực cười vì tính lý luận lẩm cẩm siêu việt của đảng.

Họ phải giật mình và cười vỡ bụng cho câu"Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

Sắp tới đây khi cho đảng viên tự do kinh doanh thì lý luận của chủ thuyết cộng sản tại VN đã vỡ hoàn toàn,"vô sản các nước liên hiệp lại"lời kêu gọi thật hùng hồn và cảm động của các lãnh tụ cộng sản xưa kia nay có nên dùng lại với những người dân nghèo bị bóc lột ở VN hay không? vì ở đâu có bóc lột ở đó có đấu tranh,mà đấu tranh chống ai?

Thưa chống tư bản đỏ chứ còn ai nữa. Cho nên tôi khuyên các vị đảng viên nào có vào trong đây nếu còn chút lương tâm con dân Việt hãy giúp đảng nói thật làm thật. Đừng cố bao biện,nên nhớ dân ta có câu tức nước vỡ bờ. Đừng hù dọa dân bằng những cơn sóng lớn bên ngoài,vì vỡ đê bởi chính tình trạng mối mọt bên trong.

Nguyễn Văn
Những năm 1930 thì có thể nói Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, Đảng mang tính công nhân.

Chứ bây giờ thì điều ấy có thể phũ nhận bằng mắt thường. Đảng bây giờ là đại diện và bảo vệ cho quyền lợi của những người có chức có quyền (thường là đảng viên), những kẻ ăn trên ngồi tróc và nắm quyền lãnh đạo chứ công nhân nông dân nào vào đấy.

Công nhân vẫn là những người thiệt thòi, họ bị tư bản nước ngoài và tư bản của Đảng ( đảng viên làm kinh tế, doanh nghiệp nhà nước..) bóc lột. Tóm lại là họ ăn bánh vẽ của Đảng.

Thanh Trung, Cẩm Thành
Giai cấp công nhân Việt Nam là ai? Xin thưa, đây là một câu hỏi rất nghiêm túc, cần suy ngẫm thấu đáo.

Nhìn lại tổng số 2,7 triệu đảng viên ĐCS VN hiện nay xem có bao nhiêu phần trăm là giai cấp công nhân? Tôi tin là không nhiều.

Ấy vậy sao lại gọi ĐCSVN là đội tiền phong của giai cấp công nhân? Sẽ có nhiều người cho tôi là quá ngây thơ về lý luận. Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân vì Đảng mang BẢN CHẤT của giai cấp công nhân, chứ đâu nhất thiết đảng viên phải là công nhân.

Thoạt nghe, thật chí lý. Người đặt câu hỏi sao ngây thơ quá vậy. Tuy nhiên, ngẫm kỹ lại vấn đề không hẳn như vậy.

Bởi lẽ một công chức, một giáo viên, một nông dân, một kỹ sư sau khi vào đảng lại mang bản chất của giai cấp công nhân ư?

Nông dân mang bản chất công nhân? Xin thưa, mọi sự vật, hiện tượng, khái niệm đều có nội hàm, bản chất, thuộc tính của nó.

Sở dĩ ta gọi ông A bà B là nông dân là vì họ mang bản chất nông dân, thuộc tính nông dân, thiếu nó họ khó có thể được định nghĩa một cách trọn vẹn. Như vậy lập luận "mang bản chất công nhân" trở nên ngụy biện và câu hỏi "ngây thơ" ban đầu trở thành vấn đề nghiêm túc. Vậy Đảng của ai?

Nên chăng Đảng, nếu đổi mới, là của nhân dân lao động Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Người lao động, một danh từ có nội hàm rộng: công nhân, nông dân, trí thức, v.v...Trong đó trí thức phải là nòng cốt.

Thực ra, hiểu một cách thấu đáo tầng lớp chí thức chính là, hay chí ít phần nào là, hiền tài nguyên khí của đất nước theo cách nói của người xưa.

Tựu trung, nếu phải trả lời ngắn gọn, có thể khẳng khái: Đảng của nhân dân lao động mà nòng cốt là đội ngũ trí thức. Có như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng may ra mới được toàn thể nhân dân công nhận hoặc chí ít là thừa nhận. Đừng bắt người dân phải chấp nhận vì im lặng là nuôi dưỡng áp bức. Một vài thiển ý xin được đóng góp cùng công luận.

Nguyễn Thuận
Đảng không còn mang giai cấp công nhân vì Đảng đã áp đặt một khung giá lương quá thấp để lôi cuốn đầu tư nước ngòai, khiến công nhân bị bóc lột sức lao động đến xương tủy do đó họ đã đứng lên đình công để hỏi đồng lương chính đáng của mình mặc dầu biết rõ Đảng sẽ đàn áp và bắt bớ tù đày.

Như vậy làm sao đất nước này tiến bộ được, yêu cầu Đảng trả lại mọi quyền cho nhân dân để nhân dân bàn bạc gánh vác việc nư! c

Tran Sai Gon
Đảng CSVN có còn mang bản chất công nhân? Thực nực cười vì ai cũng biết, chỉ có Đảng không biết. Công nhân chúng tôi kiếm từng đồng tiền còm để nuôi sống gia đình, thuế thì không cần biết những đồng lương bé nhỏ đó sẽ nuôi bao nhiêu người mà chì biết thu và cất. Quan chức Đảng, Nhà Nước thì cứ tha hồ sắm xe, mua nhà, ăn nhậu và cá cược bóng đá, cờ bạc từ những đồng tiền còm cỏi của giai cấp công nhân. Những khoản bòn rút từ những dự án vay của WB, IMF để rồi giai cấp công nhân từ đời cha trả tới đời cháu cũng vẫn còn nợ.

Phan Hoang
Chủ nghĩa tư bản hình thành trên sự phân tầng xã hội giàu nghèo và tồn tại nhờ sự phân cực giàu nghèo giữa các quốc gia, trong tương lai gần sẽ có những quốc gia mới trỗi dậy, sẽ chấm dứt những sợi dây kinh tế mà nước Mỹ thiết lập, và như thế, chủ nghĩa tư bản sẽ bước vào giai đoạn suy thoái, chủ nghĩa cộng sản sẽ lên ngôi.

Quang Hung, Hà Nội
Là một công dân VN, Tôi cũng nhận thức được sự trì trệ của ĐCS trong lãnh đạo kinh tế và tổ chức xã hội. Là Đảng cầm quyền, Đảng phải nhận lấy trách nhiệm về tất cả những gì tồi tệ đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế xã hội văn hoá giáo dục của Việt nam (cũng như đã từng nhận vai trò và thành tích trong lịch sử giành độc lập tự do thống nhất đất nước) Như vậy là dũng cảm và là SỰ THẬT nhưng sự thật là Đảng không dũng cảm.

Tổ chức Đảng tỏ ra trì trệ, duy ý chí, bao biện và thiếu lý luận. Trách nhiệm lãnh đạo CM của Đảng tỏ ra mờ nhạt và cổ hủ, chính thế lực trì trệ tham nhũng trong Đảng đang phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ của Đảng.

Đa đảng ư ? làm thế nào đây ? Làm thế nào để bộ máy Nhà nước ta thực sự hoàn hảo để tổ chức lãnh đạo quốc gia tiến lên văn minh hiện đại? Quí vị thân mến, xin hãy bình tĩnh suy xét cho cặn kẽ, đừng có nói "đa đảng" như một thứ ngôn ngữ cửa miệng vô trách nhiệm như thế chúng ta phải biết Việt nam qua lịch sử và bối cảnh chính trị! Phải biết cân đối các thế lực bên trong và bên ngoài... Từng bước một, đâu có vội vàng mà hỏng cả cục diện ổn định quí báu hiện thời của Chúng ta ! Có lẽ ta nên bắt đầu từ việc nghiên cứu kỹ Hiến Pháp, luật pháp những nước như: Hoa Kỳ, Tây Âu, Nhật, HQ, TQ, Malysia...

Sau đó là: Đổi tên ĐCS thành Đảng Nhân dân, cải tổ hệ thống hành chính, thay đổi cơ cấu chính quyền, thay đổi Hiến pháp và.. Tổ chức lại hệ thống bầu cử- nguyên lý tổ chức chính quyền theo hướng đa nguyên (kiểu Mỹ) Chúng ta không nên làm hỗn loạn chính quyền, không nên để cho những Đảng nhỏ có vai trò lãnh đạo, không để các ứng cử viên hão huyền gào thét vụ lợi !

Một ý kiến
Tôi có biết, thời kỳ Cách mạng tháng 8/1945, Hồ Chủ tịch - khi bị các Đảng phái trong CP lâm thời nghi ngờ bán nước khi ký với Pháp Hiệp định sơ bộ và Tạm ước - đã tuyên bố: "Hồ Chí Minh không hề bán nước... Tôi chỉ có duy nhất một đảng: đó là Đảng Việt nam..." Với tinh thần trên của Cụ Hồ, thiết nghĩ, trong thời gian tới, tốt nhất từ Đại Hội X, ĐCSVN nên chuyển hẳn sang thành một Đảng dân tộc. Được như vậy, thì quả là một hồng phúc cho dân tộc Việt nam ta.

Lux, Kyoto
Bản chất người công nhân hiện nay cũng đã thay đổi ít nhiều. Đã xuất hiện những thế hệ "công nhân cổ cồn","công nhân - trí thức", v.v. Thậm chí, rất nhiều người không nhận ra được mình thuộc vào giai cấp nào trong xã hội hiện nay, vì cơ cấu kinh tế đã thay đổi,lực lượng lao động cũng đổi thay.

Vì rất nhiều những lí do kiểu như vậy, các nhà lý luận cần phải đưa ra được những định nghĩa mới, phù hợp và sát với trình độ vận động của xã hội, khi đó mới có những khái niệm "hợp lý" về Đảng CS của một giai cấp "công nhân" mới nào đó.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, chưa vội đa đảng, đa nguyên, và vì vậy, Đảng cầm quyền CS đại diện cho quyền lợi của cả dân tộc Việt Nam là hợp lý.

Để tránh cho một sự sụp đổ và hỗn loạn "nội tộc", tôi cũng mong các ông CS mau chóng đổi mới theo hướng tự do, dân chủ hơn, mong mọi người đóng góp những quyết sách xây dựng đất nước, thay vì chỉ ngồi một chỗ mà chửi "đời".

Giấu tên
Mấy anh chị công nhân mà nghe Đảng nói thế này chắc họ cười vỡ bụng mất. Chuyện xứ ta sao mà ngày càng trở nên rất hài.

Ẩn danh
Đảng CSVN không còn mang bản chất giai cấp công nhân mà là giai cấp tư bản đỏ, là đại biểu cho tầng lớp tham nhũng bảo vệ chế độ mị dân đang tiếp tục lãnh đạo độc tôn của dân tộc VN.

Đảng CSVN chỉ là một bộ phận của dân tộc VN chứ không phải là lực lượng duy nhất lãnh đạo. Điều tốt nhất là Đảng CSVN nên tự xác định bản chất của mình bằng sự hiểu biết và tự trọng lấy danh dự của chính mình để lắng nghe và tận dụng những ý kiến dân chủ từ mọi tầng lớp nhân dân để sửa mình.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân