Vĩnh biệt Fidel
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phản ứng của người Mỹ gốc Cuba sau khi Fidel qua đời.

Người Mỹ gốc Cuba ở Miami, Florida xuống đường để ăn mừng sau khi cựu lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời. Họ tỏ ý khinh thường ông như một kẻ độc tài và cho rằng hai anh em Castro đã đưa dân Cuba

vào một tinh thế thê thảm.

Nhiều người coi đây là một khoảnh khắc lịch sử cho dân Cuba và hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước. Nhưng cũng nhiều người không muốn bàn về cái chết của Fidel.